MOTÝLCI

Tř. učitelka: Leona Horáková

P. učitelka: Mgr. Tereza Machová

Logoped: Mgr. Leona Chlápková


Email: motylci@msradostbph.cz

Naše logopedické třída MOTÝLCI se nachází v prvním patře MŠ Radost. Zapsáno máme ve školním roce 2020/2021 celkem 15 dětí ve věku 3-7 let. V této třídě jsou umístěny děti, které potřebují intenzivní logopedickou péči. Dětem je věnována celodenní cílené péče, ve třídě je snížený počet dětí. Odbornou péčí zajišťuje logoped a každodenní péči logopedické asistentky, které jsou s dětmi celý den v kontaktu. V logopedické třídě pracujeme s dětmi dle ŠVP rozšířeného o individuální a skupinovou logopedickou péči. Třída je vybavena vhodným nábytkem s dostatečným množstvím hraček a nejrůznějších logopedických pomůcek. Součástí třídy jsou herní kouty - kuchyňka, kadeřnictví, obchod a hudební koutek s klavírem. Děti mají volný přístup jak k výtvarným, tak k didaktickým hrám. Součástí třídy je notebook s nainstalovanými výukovými logopedickými programy.