MOTÝLCI

P. učitelka: Mgr. Tereza Machová

P. učitelka: Bc. Petra Valčuhová

Logopedka: Mgr. Leona Chlápková

Asistentka pedagoga: Jitka Rapčanová


Email: motylci@msradostbph.cz

Naše logopedické třída MOTÝLCI se nachází v prvním patře MŠ Radost. Zapsáno máme ve školním roce 2023/2024 celkem 16 dětí ve věku 2-7 let. V této třídě jsou umístěny děti, které potřebují intenzivní logopedickou péči. Dětem je věnována celodenní cílené péče, ve třídě je snížený počet dětí. Odbornou péčí zajišťuje logoped a každodenní péči logopedické asistentky, které jsou s dětmi celý den v kontaktu. V logopedické třídě pracujeme s dětmi dle ŠVP rozšířeného o individuální a skupinovou logopedickou péči. Třída je vybavena vhodným nábytkem s dostatečným množstvím hraček a nejrůznějších logopedických pomůcek. Součástí třídy jsou herní kouty - kuchyňka, kadeřnictví, obchod a hudební koutek s klavírem. Děti mají volný přístup jak k výtvarným, tak k didaktickým hrám. Součástí třídy je notebook s nainstalovanými výukovými logopedickými programy. 

Rozpis pracovní doby paní logopedky Mgr. Leony Chlápkové:

Pondělí 12:00-16:00 hod

Úterý 7:00- 11:00 hod

Středa 7:00-15:00 hod