PŘIHLAŠOVÁNÍ A ODHLAŠOVÁNÍ STRAVY

Součást MŠ je školní kuchyně, která zajišťuje podávání pravidelné stravy dětem. Tato strava je plnohodnotná a vyvážená. Při její výrobě se dodržují technologie normy, které jsou platné pro tento typ zařízení. Jídelníček je sestavován tak, aby byl pestrý a byly v něm přiměřeně zastoupeny všechny druhy potravin podle norem. V MŠ je zaveden pitný režim na jehož doplnění dohlížejí paní učitelky ve všech třídách. Dbáme na to, aby byly dodrženy intervaly mezi jednotlivými jídly. Děti do jídla nenutíme, ale snažíme se, aby alespoň jídlo ochutnaly.

Dbáme na upevnění návyku správného stolování. Systém podávání jídel (kromě polévky) a úklidu po jídle je sebeobslužný.

Strava v MŠ se přihlašuje nebo odhlašuje nejpozději do 13.00 hod. den předem.

Přihlašování nebo odhlašování stravy na pondělí v dalším týdnu, je možné nejpozději do pátku do 13.00 hod.

V případě, že dítě onemocní a má již přihlášenou stravu, mají rodiče možnost ji odhlásit přes aplikaci Strava.cz, sms: 725 785 534, nebo e-mail: jidelna@msradostbph.cz

Rodiče i školní personál si mohou neodhlášenou stravu odebrat do jídlonosiče nejpozději do 12.00 hod., pouze první den nemoci.

aplikace Strava.cz, sms: 725 785 534, e-mail: jidelna@msradostbph.cz

APLIKACE STRAVA

Aplikace Strava.cz Vám umožní přihlašovat či odhlašovat stravu odkudkoli kdykoli. Přihlašování probíhá pod uživatelským jménem a je chráněno heslem. V aplikaci Strava.cz najdete vždy aktuální informace o vydané stravě, stavu vašeho konta. Můžete sledovat historii objednávek a plateb za stravu. Na jídelníčku vždy najdete informaci o alergenech obsažených v konkrétních pokrmech. Pro přidělení uživatelského jména a hesla se, prosím, zaregistrujte v kanceláři školní jídelny. Mobilní aplikaci strava.cz pro telefony a tablety s operačním systémem Android si můžete zdarma stáhnout na Google Play, 

AKTUÁLNÍ JÍDELNÍČEK

CENA STRAVY

na základě vyhlášky 107/2005 Sb., o školním stravování, jsou stanoveny finanční limity na nákup potravin pro jednotlivé skupiny strávníků takto:

Strávníci do 6 let

přesnídávka    9 Kč

oběd 21 Kč

svačina 9 Kč

celkem 39Kč

Strávníci 7 - 10 let

přesnídávka 10 Kč

oběd 28 Kč

svačina 10 Kč

celkem 48 Kč

Do této skupiny jsou děti zařazovány na dobu školního roku, ve kterém dosahují věku 7 let.

Strávníci ZŠ 7 - 10 let

oběd 25 Kč

Do této skupiny jsou děti zařazovány na dobu školního roku, ve kterém dosahují věku 7 let.

Strávníci ZŠ 11 - 14 let

oběd 29Kč

Do této skupiny jsou děti zařazovány na dobu školního roku, ve kterém dosahují věku 11 let.

cizí strávníci, dospělí - oběd   85 Kč

ZÁLOHY  NA  STRAVNÉ

strávníci MŠ Radost do 6 let 

/k ceně za stravu se připočítává měsíční sazba za školné 400,-- Kč, zahrnuto již v záloze/

1200 Kč

strávníci MŠ Radost 7 - 10 let 

1000 Kč

strávníci MŠ Palackého, MŠ Sokolská, MŠ Rychlov, MŠ Vítonice do 6let  

900 Kč

strávníci MŠ Palackého, MŠ Sokolská, MŠ Rychlov, MŠ Vítonice 7 - 10 let

1000 Kč

strávníci ZŠ Vítonice 7 - 10 let 

600 Kč

strávníci ZŠ Vítonice 11 - 14 let

700 Kč

PODMÍNKY PLACENÍ STRAVNÉHO  A ŠKOLNÉHO V MŠ

Stravné a školné v MŠ se platí zálohově inkasem z účtů, a to u České spořitelny, Komerční banky, ČSOB, Raiffeisenbank, mBank, Fio banka a jiné.

"Souhlas k inkasu" stravného a školného je nutné vyřídit v bance, která vede Váš účet. Potvrzení z banky o zřízení "souhlasu k inkasu" odevzdejte s Přihláškou ke stravování před nástupem dítěte do MŠ.

1. Při platbě z účtu v Komerční bance, České spořitelně, ČSOB, Raiffeisenbank, mBank, Fio banka a jiných bank je nutné mít vyřízený "souhlas k inkasu".

Stravné a školné bude k 15. v měsíci zálohově inkasováno.

Další měsíce bude stravné a školné doúčtováno zpětně dle odebrané stravy do výše zálohy. /K tomuto datu musí být peníze na účtu, jinak nebude stravné zaplaceno./

Číslo účtu MŠ pro zřizování souhlasů s inkasem: 9132691/0100

2. Po dohodě s vedoucí ŠJ, je možné ve vyjímečných případech zálohově platit stravné a školné v hotovosti, v pokladně ŠJ.

Záloha na stravné a školné bude vrácena na účet nebo v hotovosti po ukončení docházky dítěte do MŠ /t.j. po ukončení školního roku 31.8./ V případě dřívějšího ukončení docházky dítěte do MŠ je toto nutné písemně sdělit vedoucí ŠJ.

V případě neuhrazení stravného a školného v MŠ, může ředitelka mateřské školy na základě zákona 561/2004 Sb, § 35 rozhodnout o ukončení předškolního vzdělávání dítěte.

Vedoucí školní jídelny Marie Grentková tel. č. 573 380 156, 725 785 534 e-mail: jidelna@msradostbph.cz

CIZÍ STRÁVNÍCÍ

V rámci rozšíření nabídky služeb, na doplnění kapacity kuchyně, nabízí školní jídelna pro cizí strávníky možnost výběru ze dvou druhů jídel.

Cena obědu je stanovena na 70 Kč. Podrobnější informace obdržíte v kanceláři ŠJ.

Jídlonosiče musíme před výdejem desinfikovat, proto žádám o přinesení jídlonosiče den dopředu /tzv. na výměnu/

Výdej obědů pro cizí strávníky od 10.30 - 11.30 hod.