MŠ A ZŠ VÍTONICE

aplikace Strava.cz, sms: 725 785 534, e-mail: jidelna@msradostbph.cz

APLIKACE STRAVA

Aplikace Strava.cz Vám umožní přihlašovat či odhlašovat stravu odkudkoli kdykoli. Přihlašování probíhá pod uživatelským jménem a je chráněno heslem. V aplikaci Strava.cz najdete vždy aktuální informace o vydané stravě, stavu vašeho konta. Můžete sledovat historii objednávek a plateb za stravu. Na jídelníčku vždy najdete informaci o alergenech obsažených v konkrétních pokrmech. Pro přidělení uživatelského jména a hesla se, prosím, zaregistrujte v kanceláři školní jídelny. Mobilní aplikaci strava.cz pro telefony a tablety s operačním systémem Android si můžete zdarma stáhnout na Google Play, 

AKTUÁLNÍ JÍDELNÍČEK

CENA STRAVY

na základě vyhlášky 107/2005 Sb., o školním stravování, jsou stanoveny finanční limity od  1.1. 2024 

 na nákup potravin pro jednotlivé skupiny strávníků takto:

Strávníci MŠ do 6 let

přesnídávka       11 Kč

oběd                  28 Kč

svačina               11 Kč

----------------------------

celkem               50 Kč

Strávníci MŠ 7 - 10 let

přesnídávka        12 Kč

oběd                    36 Kč

svačina                12 Kč

----------------------------

celkem                60 Kč

Do této skupiny jsou děti zařazovány na dobu školního roku, ve kterém dosahují věku 7 let.

Strávníci ZŠ 7 - 10 let

oběd                33 Kč

Do této skupiny jsou děti zařazovány na dobu školního roku, ve kterém dosahují věku 7 let.

Strávníci ZŠ 11 - 14 let

oběd                 38 Kč

Do této skupiny jsou děti zařazovány na dobu školního roku, ve kterém dosahují věku 11 let.

cizí strávníci, dospělí  -  oběd  100 Kč s DPH

ZÁLOHY  NA  STRAVNÉ

strávníci MŠ Radost do 6 let 

/k ceně za stravu se připočítává měsíční sazba za školné 400,-- Kč, zahrnuto již v záloze/

1 500 Kč

strávníci MŠ Radost 7 - 10 let 

1 350 Kč

strávníci MŠ Palackého, MŠ Sokolská, MŠ Rychlov, MŠ Vítonice do 6let  

1 100 Kč

strávníci MŠ Palackého, MŠ Sokolská, MŠ Rychlov, MŠ Vítonice 7 - 10 let

1 350 Kč

strávníci ZŠ Vítonice 7 - 10 let 

700 Kč

strávníci ZŠ Vítonice 11 - 14 let

850 Kč

PODMÍNKY PLACENÍ 

STRAVNÉHO  V  ZŠ

Stravné v ZŠ se platí zálohově inkasem z účtů, a to u České spořitelny, Komerční banky, ČSOB, Raiffeisenbank, mBank, Fio banka a jiné.

"Souhlas k inkasu" stravného je nutné vyřídit v bance, která vede Váš účet. Potvrzení z banky o zřízení "souhlasu k inkasu" odevzdejte s Přihláškou ke stravování před nástupem dítěte do ZŠ.

1. Při platbě z účtu v Komerční bance, České spořitelně, ČSOB, Raiffeisenbank, mBank, Fio banka a jiných bank je nutné mít vyřízený "souhlas k inkasu".

Stravné bude k 15. v měsíci zálohově inkasováno.

Další měsíce bude stravné doúčtováno zpětně dle odebrané stravy do výše zálohy. /K tomuto datu musí být peníze na účtu, jinak nebude stravné zaplaceno./

Číslo účtu MŠ pro zřizování souhlasů s inkasem: 9132691/0100

2. Po dohodě s vedoucí ŠJ, je možné ve vyjímečných případech zálohově platit stravné v hotovosti, v pokladně ŠJ.

Záloha na stravné bude vrácena na účet nebo v hotovosti po ukončení docházky dítěte do ZŠ /t.j. po ukončení školního roku 31.8./ V případě dřívějšího ukončení docházky dítěte do ZŠ je toto nutné písemně sdělit vedoucí ŠJ.


Vedoucí školní jídelny Marie Výmolová tel. č. 573 380 156, 725 785 534 e-mail: jidelna@msradostbph.cz