MATEŘSKÉ CENTRUM

Mateřské centrum je nová forma výchovné péče o děti v batolecím věku.

V MŠ jsou malým dětem a jejich maminkám zpřístupněny všechny vybavené třídy, kde si mohou za dozoru ped. pracovnic a svých maminek děti nerušeně 2 hod. týdně hrát. Prostory tříd se mění každý týden, takže během měsíce děti mají možnost vystřídat všechny čtyři třídy, což je praktické, jelikož každá ze tříd má jiné vybavení. Děti v MC se nenásilnou formou osamostatňují, získávají zkušenosti v oblasti nových vztahů. 

Budeme si spolu hrát, ať si mámy mohou povídat . . .

Paní učitelky připravují každý týden pro děti centra uvítací program.

Buď hudebně pohybová výchova, Tv, pracovní, výtvarná, jednoduché básničky, tanečky, písničky, omalovánky, rozcvičme si jazýčky. O této práci je řádně vedena dokumentace MC. Děti využívají pomůcky, hračky i materiál školy, který je částečně hrazen a obnovován prostředky z dobrovolného příspěvku rodičů MC.

Matkám je také nabízena odborná literatura, časopisy, různá doporučení, sledují informační nástěnky MŠ o výchově. Nabízí se možnost využít odborné znalosti zdejších pedagogů, poradenství v oboru logopedie, somatopedie... 

Provoz našeho centra zahájíme - 9.3.2020 - 18.5.2020 každé pondělí od 15 do 16.30 hod.

Některé děti jsou na matku velmi citově vázány. 

Samozřejmě, tráví s ní největší podíl času, a když se pak maminka po ukončení mateřské dovolené rozhodne pracovat, nastává problém- odloučení se od dítěte. Přechod do předškolního zařízení MŠ je často doprovázeno steskem, pláčem. MC chce tomuto zabránit, a očividně se nám to daří. Děti, které navštěvovaly MC, znají v MŠ prostory, p. učitelky a nenásilně si zvykly na určitý režim, potom je přechod z máminy náruče do předškolního zařízení velmi šetrný.

PRAVIDLA VSTUPU


  • Do MC, by měli rodiče vodit ty děti, které budou naší mateřskou školu navštěvovat v budoucnu každodenně.
  • Každý týden se pobyt v jednotlivých třídách střídá.
  • Při vstupu se každý rodič zapíše jménem dítěte - prezentace, /více dětí, více jmen/.
  • Každý rodič odpovídá za bezpečnost svého dítěte /dítě nesmí ubližovat ostatním dětem.
  • Mateřské centrum je pro děti od 2 let!
  • Případné plenky /použité/ si matka balí s sebou domů.
  • Dětem se nepodává jídlo a pití na koberci /jen u stolečků.
  • Hračky se uklízejí a neničí.
  • Za použití třídy a hraček se platí libovolný obnos /dle uvážení rodičů/ do kasičky třídy.