KOPRETINY

P. učitelka: Dagmar Ludková

Zástupkyně ředitelky: Bc. Nicola Janečková

Asistentka pedagoga: Jana Janoštíková


Email: kopretiny@msradostbph.cz

Naše kopretinková třída se nachází v 1. patře v pravé části budovy. V naší třídě se potkává 24 kamarádů heterogenně i věkově smíšených od dvou do sedmi let. Spousty našich dětí spojuje sourozenecký vztah, rodiče proto oceňují možnost je dát do jedné společné třídy.

Naše žluto-zelená třída navozuje příjemnou atmosféru, kterou děti dotváří svými výtvory vystavené ve třídě i v nově zrekonstruované šatně. Vzdělávací činnosti provádíme hravou formou prostřednictvím hudebně-pohybových činností, tělesných cvičení a rozvojem nového poznání.