LOGOPEDICKÁ TŘÍDA

MOTÝLCI

V logopedické třídě jsou umístěny děti, které potřebují intenzivní logopedickou péči. Dětem je věnována celodenní cílená péče, ve třídě je snížený počet dětí. Odbornou péči zajišťuje speciální pedagog - logoped z SPC Brno a logopedka mateřské školy. Každodenní péči logopedické asistentky, které jsou s dětmi celý den v kontaktu.

V logopedické třídě pracujeme s dětmi podle třídního vzdělávacího programu, který vychází ze školního vzdělávacího programu, vypracovaného na základě Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání, rozšířeného o individuální a skupinovou logopedickou péči.

Režim dne je přizpůsoben podmínkám mateřské školy, respektuje dobu příchodu a odchodu, věkové zvláštnosti, stupeň narušené komunikační schopnosti a náročnost prováděných činností.

Pracovní doba logopedky:

Mgr. Leona Chlápková

Email: logopedka@msradostbph.cz

pondělí - čtvrtek: 6:45 - 9:45 

Konzultace mimo uvedené hodiny probíhají individuálně.

                                          Paní učitelky: Mgr. Tereza Machová, Bc. Petra Valčuhová                                                    Logopedka: Mgr. Leona Chlápková
    Asistentka pedagoga:
Jitka Rapčanová

ZAJÍMAVÉ ODKAZY NA E-BOOKY, LOGOPEDICKÉ STRÁNKY, MEDITACE: 

  • https://www.facebook.com/watch/live/?v=2932557167021428&ref=watch_permalink online kurz MOJE PRVNÍ SLOVA
  • https://celostnikomunikace.cz/prihlaseni-online-stimulacni-minikurz-logopedie/ (online stimulační program, přihlašovací údaje obdržíte v logopedické třídě MŠ)
  • https://www.celostnikomunikace.cz/wp-content/uploads/2018/01/jakmamluvit5letfinal.pdf (ebook ke stažení jak má dítě mluvit v 5 letech)
  • https://www.celostnikomunikace.cz/wp-content/uploads/2018/01/jakmamluvit3letfinal.pdf (ebook ke stažení jak má dítě mluvit ve 3 letech)
  • https://celostnikomunikace.cz/wp-content/uploads/2020/04/jakpodporitrecVerca-1.pdf (ebook jak podpořit vývoj řeči dítěte)
  • https://www.facebook.com/logopediesusmevem/ (facebooková skupina logopedie s úsměvem)
  • https://www.youtube.com/watch?v=70SUaTtP1Jk&feature=youtu.be (meditace mé tělo promlouvá)
  • https://drive.google.com/file/d/1KZkYxeZM7U7D47bkycZGlllMIRvHZOwX/view (meditace laskavé učení)
  • https://www.youtube.com/watch?v=TlqcSg1edNc&feature=youtu.be (meditace porozumění)
  • https://www.youtube.com/watch?v=AnnWLhBI0VM&feature=youtu.be (32 myšlenek pro mě a moje dítě)

PROJEKT LOGOPEDICKÉ PREVENCE

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlašuje v souladu s § 171 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), tento rozvojový program ve vzdělávání.

Obecným cílem programu je zvyšování kvality předškolního vzdělávání, a to jak prostřednictvím vzdělávání pedagogických pracovníků rozvíjejících řečové dovednosti dětí předškolního věku, tak zlepšováním pracovního prostředí pro zajištění logopedické prevence v předškolním vzdělávání. Čerpání finančních prostředků z tohoto programu bude možné jen do 31. 8. 2016 s možností věcné realizace schváleného projektu do konce roku 2016. MŠMT předpokládá, že další financování podpory v logopedické prevenci bude možné z Operačního programu výzkum, vývoj, vzdělávání v rámci šablon.