BERUŠKY

P. ředitelka: Mgr. Andrea Čechovská

P. učitelka: Alena Fryštáková

Školní asistentka: Alice Janečková 

Asistentka pedagoga: Bc. Kateřina Váňová


Email: berusky@msradostbph.cz

Třída Berušek se nachází v 1. patře na levé straně. Třídu navštěvuje 23 dětí věkově smíšených. Děti si zde hravou formou seznamují s věcmi kolem nás, zvykají si na prostředí školky, hrají si, tvoří a povídají, učí se komunikovat se svými vrstevníky.

Našim cílem je vytvářet ve třídě nejvhodnější podmínky pro zdravý a přirozený rozvoj dítěte Vedeme děti k rozvoji fyzické, psychické i sociální samostatnosti. Využíváme zájmu i okamžitých nápadů dětí k rozvíjení jejich talentu ve všech oblastech a rozšiřujeme jejich poznatky, znalosti a dovednosti. Ke každému dítěti přistupujeme individuálně.

Třída je rozdělena na koutky pro společné hraní i pro jednotlivce. Třída má vytvořena pravidla chování, která dodržujeme ve školce i mimo ni. Hlavní náplní všech každodenních činností je hra spontánní i částečně řízená.