Výlet do ZOO Lešná - středa 8.11.2023

05.11.2023

Odjezd autobosu v 8.00 hod, prosíme přiveďte děti nejpozději do 7.30 hod.

Vyzvednutí dětí po obědě bude možné ve 13.00 hod. 

Do batohu dejte dětem malé a dobře uzavíratelné pití, malou svačinu, pláštěnku a kapesníky. Nedávejte dětem, prosím, peníze na útratu. 

Tuto akci hradíme ze zaplacené částky na účet MŠ. Děti, které nemají uhrazeno, zůstávají v MŠ.