Prázdninový provoz

03.03.2024

Prázdninový provoz mateřských škol v Bystřici pod Hostýnem

Přerušení provozu mateřských škol bylo projednáno Radou města Bystřice pod Hostýnem dne 28. 02. 2024 v souladu s § 3 odst. 1 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů.

Provoz mateřských škol bude v roce 2024 přerušen v těchto dnech letních prázdnin:

Mateřská škola, Bělidla 1168, Bystřice pod Hostýnem od 22. 07. – 23. 08. 2024

Mateřská škola Palackého 1144, Bystřice pod Hostýnem od 01. 07. – 09. 08. 2024, 19. 08. – 23. 08. 2024

Mateřská škola Radost, Schwaigrovo nám. 1365, Bystřice pod Hostýnem od 01. 07. – 16. 08. 2024

Mateřská škola Rychlov, Přerovská 51, Bystřice pod Hostýnem od 01. 07. – 02. 08. 2024, 12. 08. – 16. 08. 2024

Mateřská škola, Sokolská 802, Bystřice pod Hostýnem od 01. 07. – 02. 08. 2024, 12. 08. – 23. 08. 2024

V době přerušení provozu máte možnost přihlásit dítě do jiné mateřské školy, ale s ohledem na provádění nutných oprav a údržby, jsou mateřské školy schopny zajistit provoz pouze s omezenou kapacitou pro nezbytně nutné potřeby zákonných zástupců.

Ve dnech od 22. 07. do 02. 08. 2024 bude přerušen provoz ve všech bystřických mateřských školách. V těchto dnech můžete své dítě přihlásit na letní příměstský tábor, který nabízí Středisko volného času Včelín nebo Komunitní centrum pro rodinu Domino ve Chvalčově.

Žádost o přijetí k prázdninovému provozu nahlaste do konce měsíce dubna v mateřské škole, kterou dítě navštěvuje a nejpozději do 31. 05. 2024 musí být žádost podána osobně u ředitelství mateřské školy, kterou chcete využít v době přerušení provozu. K žádosti doložte kopii evidenčního listu dítěte. Rozhodnutí o přijetí dítěte v jiné mateřské škole je zcela v kompetenci ředitele (přednostně budou přijímány děti zaměstnaných rodičů).

Poplatek za školné a stravné bude účtován každou mateřskou školou, ve které bude dítě v době prázdnin přihlášeno.

Mgr. Bc. Andrea Čechovská, ředitelka mateřské školy Radost