PODĚKOVÁNÍ ŘEDITELKY ŠKOLY

29.06.2024

Chtěla bych poděkovat všem, kteří se ve školním roce 2023/2024 podíleli na zabezpečení výchovy
a vzdělávání dětí v MŠ Radost.

Poděkování patří zákonným zástupcům našich dětí - za výbornou spolupráci s mateřskou školou, trpělivost při komunikaci a řešení každodenních záležitostí. Děkuji všem pedagogům, školní jídelně a ostatním provozním pracovníkům za celoroční obětavou práci pro mateřskou školu, také zřizovateli - městu Bystřice pod Hostýnem a Odboru sociálních věcí, který zabezpečuje výkon státní správy a samosprávy na úseku školství. Také všem školským poradenským zařízením a Středisku rané péče EDUCO Zlín z. s.. Všem ostatním partnerům za skvělé akce pro MŠ - SVČ Včelín, ZUŠ Bystřice pod Hostýnem, ZŠ TGM a ZŠ Bratrství, ZŠ Pod Dubíčkem, SŠNO BpH, Gymnáziu Jana Blahoslava a střední pedagogické škole Přerov. Největší poděkování patří těm, pro které to všechno ze srdce děláme a to jsou naše děti. Vy nás inspirujete každý den a i díky Vám se neustále učíme a posouváme se.

Proto Vám všem přeji krásné a klidné léto. Dětem prázdniny plné zážitků a opatrnosti, abychom se
v dalším školním roce, který začíná v pondělí 2. září 2024, zase ve zdraví potkali.

Prázdninový provoz MŠ pro přihlášené děti:

19. 8. - 30. 8. 2024

6:00 - 16:30

Provoz školní jídelny:

od 5. 8. 2024