MATEŘSKÁ ŠKOLA RADOST 

Bystřice pod Hostýnem

AKTUALITY 

MŠ bude od pátku 23.12.2022 do 1.1.2023 uzavřena. Provoz MŠ zahájíme v pondělí 2.1.2023. V tento den NEBUDE plavání dětí v Přerově.

Všem rodičům a dětem přeje příjemné prožití vánočních svátků a mnoho štěstí a zdraví do nového roku 2023.

Dne 14.12.2022 na zahradě naší MŠ proběhne rozsvícení vánočního stromu. Děti si pro Vás připravily pásmo vánočních písní a koled. Začátek v 15.30 hod.

"V parku stojí školička, z radosti je celičká" 

NAŠE MATEŘSKÁ ŠKOLA

Jsme místem radosti, spokojenosti a přátelství. Setkáváme se v prostředí uzpůsobeném dětem pro jejích vzdělávání, rozvíjení vzájemných vztahů a poznávání sama sebe. Učíme se vnímaní a dodržování ustálených pravidel pod vedením kvalifikovaných pedagogů. Množství doplňkových aktivit v rámci školy, dává každému dítěti prostor se rozvíjet individuálním směrem.  

Škola má čtyři kvalitně zařízené třídy, velkou společnou zahradu i vlastní školní jídelnu. Provoz MŠ je od 6:00 do 16:30 hod. 

Všichni zaměstnanci školy vytvářejí dětem takové prostředí, aby se cítily spokojeně, bezpečně, jistě a že jsou chápány a milovány. Všechny děti v MŠ mají stejná práva, povinnosti a možnosti - vzájemná pomoc, úcta a láska.

NAŠE TŘÍDY PLNÉ RADOSTI

BERUŠKY

P. ředitelka: Hana Mikulíková

P. učitelka: Alena Fryštáková

Školní asistent: Alice Janečková

KOPRETINY

Tř. učitelka: Dagmar Ludková

P. učitelka: Bc. Nicola Janečková

MOTÝLCI

Tř. učitelka: Leona Horáková

P. učitelka: Mgr. Tereza Machová

Logoped: Mgr. Leona Chlápková

SLUNÍČKA

Tř. učitelka: Bc. Eva Raušová

P. učitelka: Adéla Paštěková

Provozní doba MŠ: pondělí – pátek: 6.00 - 16.30 hod. Odchody dětí domů po obědě: 12.00 – 12.15 hod., 14.00 - 16.30 hod. po odpolední svačince.

HODNOTY, KTERÉ PŘEDÁVÁME DĚTEM

R - reprezentace, rozum, rozhled, radost

A - adaptace, asociace, aktuálnost, abstrakce

D - dovednost, dostupnost, dochvilnost

O - otevřenost, odvaha, ochota, osobnost

S - spolupráce, smích, soužití, slušnost, slovo

T - tvořivost, tolerance, taktnost

Přejeme Vám dobrou chuť