MATEŘSKÁ ŠKOLA RADOST 

Bystřice pod Hostýnem

"V parku stojí školička, z radosti je celičká" 

NAŠE MATEŘSKÁ ŠKOLA

Jsme místem radosti, spokojenosti a přátelství. Setkáváme se v prostředí uzpůsobeném dětem pro jejích vzdělávání, rozvíjení vzájemných vztahů a poznávání sama sebe. Učíme se vnímaní a dodržování ustálených pravidel pod vedením kvalifikovaných pedagogů. Množství doplňkových aktivit v rámci školy, dává každému dítěti prostor se rozvíjet individuálním směrem.  

Škola má čtyři kvalitně zařízené třídy, velkou společnou zahradu i vlastní školní jídelnu. Provoz MŠ je od 6:00 do 16:30 hod. 

Všichni zaměstnanci školy vytvářejí dětem takové prostředí, aby se cítily spokojeně, bezpečně, jistě a že jsou chápány a milovány. Všechny děti v MŠ mají stejná práva, povinnosti a možnosti - vzájemná pomoc, úcta a láska.

NAŠE TŘÍDY PLNÉ RADOSTI

BERUŠKY

P. ředitelka: Mgr. Bc. Andrea Čechovská

P. učitelka: Alena Fryštáková

Školní asistent: Alice Janečková

Asistentka pedagoga: Bc. Kateřina Váňová

KOPRETINY

P. učitelka: Dagmar Ludková

Zástupkyně ředitele: Bc. Nicola Janečková

Asistentka pedagoga: Jana Janoštíková

MOTÝLCI

P. učitelka: Mgr. Tereza Machová

P. učitelka: Bc. Petra Valčuhová

Logopedka: Mgr. Leona Chlápková

Asistentka pedagoga: Jitka Rapčanová

SLUNÍČKA

P. učitelka: Bc. Eva Raušová

P. učitelka: Bc. Barbora Skálová

Asistentka pedagoga: Mgr. Barbora Jakoubková

Asistentka pedagoga: Monika Horáková

Provozní doba MŠ: pondělí – pátek: 6.00 - 16.30 hod. Odchody dětí domů po obědě: 12.10 – 12.30 hod., 14.10 - 16.30 hod. po odpolední svačince.

HODNOTY, KTERÉ PŘEDÁVÁME DĚTEM

R - reprezentace, rozum, rozhled, radost

A - adaptace, asociace, aktuálnost, abstrakce

D - dovednost, dostupnost, dochvilnost

O - otevřenost, odvaha, ochota, osobnost

S - spolupráce, smích, soužití, slušnost, slovo

T - tvořivost, tolerance, taktnost

Přejeme Vám dobrou chuť