PROJEKT ŠABLONY

Název projektu: MŠ RADOST BPH 63

Zahájení realizace projektu: 01. 09. 2019

Ukončení realizace projektu: 31. 08. 2021

Délka realizace: 24 měsíců

Výše podpory: 532 494 Kč

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Naše škola se stala úspěšným žadatelem v rámci výzvy

Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování - Šablony pro MŠ a ZŠ II.

Cílem našeho projektu je personální posílení našeho týmu o školního asistenta a projektový den ve škole.

Nastavené šablony:

Školní asistent - personální podpora MŠ

Cílem této aktivity je poskytnout dočasnou personální podporu - školního asistenta mateřské škole. Aktivita umožňuje vyzkoušet a na určité období poskytnout větší podporu zejména dětem ohroženým školním neúspěchem.

Projektový den

Cílem projektového dne ve škole je rozvoj kompetencí pedagogických pracovníků v oblasti přípravy a vedení projektového vzdělávání, které vede k rozvoji osobních a sociálních kompetencí dětí.