PRÁZDNINOVÝ PROVOZ 2022

Prázdninový provoz mateřských škol v Bystřici pod Hostýnem

Přerušení provozu mateřské školy bylo projednáno na jednání Rady města Bystřice pod Hostýnem dne 02.03.2022 v souladu s § 3 odst. 1 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů.

Provoz mateřských škol bude v roce 2022 přerušen v těchto dnech letních prázdnin:

Mateřská škola, Bělidla 1168, Bystřice pod Hostýnem od 01.07. - 22.07.2022 a od 15.08. - 26.08.2022

Mateřská škola Palackého 1144, Bystřice pod Hostýnem od 01.07. - 19.08.2022

Mateřská škola Radost, Schwaigrovo nám. 1365, Bystřice pod Hostýnem od 25. 07. - 26. 08. 2022

Mateřská škola Rychlov, Přerovská 51, Bystřice pod Hostýnem od 01.07. - 12.08.2022

Mateřská škola, Sokolská 802, Bystřice pod Hostýnem od 01.07. - 12.08.2022 a od 22.08. - 26.08.2022

V době přerušení provozu mateřské školy, kterou Vaše dítě navštěvuje, máte možnost umístit dítě v jiné mateřské škole. S ohledem na provádění nutných úprav a údržby, jsou mateřské školy schopny zajistit provoz pouze s omezenou kapacitou pro nezbytně nutné potřeby zákonných zástupců.

Žádost o přijetí k prázdninovému provozu nahlaste ve vaší MŠ do konce měsíce dubna a nejpozději do 31.05.2022 musí být žádost podána osobně zákonným zástupcem dítěte u ředitelství mateřské školy, kterou chcete o prázdninách navštěvovat. K žádosti doložte kopii evidenčního listu mateřské školy, kterou dítě navštěvuje. Rozhodnutí o přijetí dítěte v jiné mateřské škole je zcela v kompetenci ředitele (přednostně budou přijímány děti zaměstnaných rodičů).

Poplatek za školné a stravné bude účtován každou mateřskou školou, kde bude dítě v průběhu prázdnin přihlášeno.

Hana Mikulíková, ředitelka mateřské školy