Zápis do MŠ 2023

14.04.2023

Zápis dítěte k předškolnímu vzdělávání v Mateřské škole Radost, Bystřice pod Hostýnem,

Schwaigrovo nám. 1365, okres Kroměříž, příspěvková organizace

________________________________________________________________________________

Zápis bude probíhat v období od 2. -16. 5. 2023

Způsoby podání žádosti:


- Elektronicky:

Zasláním vyplněných tiskopisů přes datovou schránku - ID efakyce

E-mailem opatřeným vaším elektronickým podpisem


- Poštou:

Zasláním vyplněných tiskopisů poštou na adresu:

Mateřská škola Radost, Schwaigrovo nám. 1365, 768 61 Bystřice pod Hostýnem


- Osobně :

Podáním osobně v MŠ dne: 16. 5. 2023 8.00 – 15.00 hod.

Tiskopisy k vyplnění naleznete na webových stránkách MŠ (složka DOKUMENTY), nebo si je můžete vyzvednout osobně u ředitelky MŠ.


- Vhozením do poštovní schránky u hlavního vchodu MŠ.


K zápisu doložíte:


  • Občanský průkaz
  • Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání
  • Vyjádření lékaře ke zdravotnímu stavu dítěte – spolu s potvrzením o očkování (potvrzení o očkování není povinné u dětí s povinnou předškolní výchovou)
  • Rodný list dítěte
  • Doporučující vyjádření školského poradenského zařízení popř. registrovaného dětského lékaře u dítěte se speciálními vzdělávacími potřebami


(tel. 730 189 126 - e-mail: reditelka@msradostbph.cz)

Přijímány budou žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání doručené nejpozději do 16. 5. 2023

Po obdržení vyplněných tiskopisů vám zašleme další informace. 

Den otevřených dveří - 6. 6. 2023 od 9.30 do 11.00 a od 14.00 do 15.30 hodin.

Hana Mikulíková, ředitelka mateřské školy