Rozhodnutí o přijetí do MŠ pro školní rok 2023/2024 oznámení rozhodnutí

26.05.2023

Mateřská škola Radost, Bystřice pod Hostýnem, Schwaigrovo nám. 1365,

okres Kroměříž, příspěvková organizace

tel. 573 378 298, 730 189 126


Rozhodnutí o přijetí do MŠ pro školní rok 2023/2024

oznámení rozhodnutí


Ředitelka školy rozhodla v souladu s § 34, § 165odst. 2 a § 183 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o

předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, že vyhovuje těmto

Žádostem s registračním číslem 01,03,06,10,13,15,16,17,18,22,23,25,26,29,30,32,43,44,46,51,53,54,55,56,58.

o přijetí k předškolnímu vzdělávání do mateřské školy, jejíž činnost vykonává právnická osoba

Mateřská škola Radost Bystřice pod Hostýnem, Schwaigrovo nám. 1365, okres Kroměříž,

příspěvková organizace.


Žádosti s registračním číslem 07,11,12,14,19,24,28,34,35,37,39,40,50,52,57,59,61 byli přijati na jinou MŠ,

a bude jim vystaveno zpětvzetí žádosti.


Žádosti s registračním číslem 02,04,05,08,09,20,21,27,31,33,36,38,45,47,48,49,60 nebyli přijati.


O vydání písemného rozhodnutí o přijetí/nepřijetí (do 30 dnů) budete informování emailem. Více zde: www.msradostbph.cz

Datum zveřejnění: 26. 5. 2023 Hana Mikulíková, ředitelka MŠ