Rozhodnutí o přijetí do MŠ pro školní rok 2022/2023 oznámení rozhodnutí

24.05.2022


Mateřská škola Radost, Bystřice pod Hostýnem, Schwaigrovo nám. 1365,

okres Kroměříž, příspěvková organizace

tel. 573 378 298, 730 189 126


Rozhodnutí o přijetí do MŠ pro školní rok 2022/2023

oznámení rozhodnutí

Ředitelka školy rozhodla v souladu s § 34, § 165odst. 2 a § 183 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o

předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, že vyhovuje těmto

Žádostem s registračním číslem 02,04,05,08,09,011,012,013,014,015,016,017,024,027,028,029,030,031,032,034,036,040,042,043,046,

047,048,050,053,057,

o přijetí k předškolnímu vzdělávání do mateřské školy, jejíž činnost vykonává právnická osoba

Mateřská škola Radost Bystřice pod Hostýnem, Schwaigrovo nám. 1365, okres Kroměříž,

příspěvková organizace.


Žádosti s registračním číslem 010,018,019,022,025,026,033,037,041,044,045,049,051,052,054,058,059 byli přijati na jinou MŠ,

a bude jim vystaveno zpětvzetí žádosti.


Žádosti s registračním číslem 03, 06, 07, 020, 021, 023, 035, 038, 039, 055, 056, 060, 061 nebyli přijati

U žádosti s registračním číslem 01 bylo přerušeno správní řízení


O vydání písemného rozhodnutí o přijetí/nepřijetí (do 30 dnů) budete informování emailem. 

Datum zveřejnění: 24. 5. 2022 Hana Mikulíková, ředitelka MŠ