AKCE NA KVĚTEN A ČERVEN

11.05.2023


17.5. Besídky ke Dni matek v jednotlivých třídách 

25.5. Výlet vlakem do Kroměříže (pouze předškoláci, vybíráme 100 Kč)

29.5. Výlet do ZOO Lešná (vybíráme 200 Kč)

1.6. Den dětí na zahradě MŠ – beseda s myslivci

12.6. Pasování předškoláků s programem na zahradě MŠ, akce i pro rodiče od 15.00 hod

15.6. Výlet do Rajnochovic a spaní v MŠ (pouze předškoláci, vybíráme 250 Kč)