MATEŘSKÁ ŠKOLA RADOST

O NAŠÍ ŠKOLE

MŠ Radost se nachází v srdci Hostýnských vrchů v malebném městě Bystřice pod Hostýnem.

Budova MŠ byla vystavěna v sedmdesátých letech 20. století. Provoz školy byl zahájen 1. 5. 1979. Je to největší mateřská škola
v našem městě.

Mimo výuku v běžných třídách se specializujeme na logopedickou péči a vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami.

Budova má dvě podlaží, prostorným vestibulem se vchází do čtyř tříd. Každá třída může mít uzavřený prostor, který umožňuje zcela samostatnou práci skupiny v průběhu celého dne. K dispozici jsou však i možnosti vzájemného kontaktu a skupinové práce celé MŠ. Prostorné třídy skýtají mnoho možností pro zřizování dalších pracovních center, míst pro hru, odpočinek a pohybové aktivity.

"V parku stojí školička, z radosti je celičká"...

 NADSTANDARDNÍ ČINNOSTI:

  • Infrasauna v MŠ
  • Plavecký kurz - Plavecká škola Hranice na Moravě
  • Lyžařský kurz - Ski areál Troják
  • Škola v přírodě - chata Pod Tesákem
  • Mateřské centrum v MŠ (duben - květen)

  • Logopedie 
  • Předškoláček


KROUŽKY:

  • MŠ Radost neposkytuje zájmové vzdělávání
  • vzdělávací nabídka v MŠ je pestrá
  • doporučujeme nabídku volnočasových aktivit Střediska volného času Včelín


Vytvořený nástroj iSophi Pedagogická diagnostika je určený pro práci učitele s dítětem. Je zaměřen na zjišťování úrovně dovedností dítěte ve 13 oblastech:

Grafomotorika, předmatematické představy, prostorová představivost, časová orientace, zrakové vnímání, sluchové vnímání, verbální myšlení, sociální porozumění, sebeobsluha, jemná motorika, hrubá motorika, pozornost a řeč.


Pedagogický sbor je proškolen pro zařazování karet cností do vzdělávacího programu.

Výchovný koncept, který v dětech probouzí a rozvíjí vnitřní kvality osobnosti, které jim umožní projít životem odvážně, aktivně, zodpovědně a spokojeně. Karty dětem slouží jako vizuální podpora pro pochopení abstraktních pojmů jako jsou trpělivost, citlivost, vytrvalost, sebeúcta, apod.


"Vše co školka potřebuje v jednoduché aplikaci"

V naší MŠ komunikujeme s rodiči prostřednictvím Aplikace Twigsee. V jednoduché aplikaci můžete omluvit své dítě z důvodu nepřítomnosti, najdete zde také důležité informace a fotky dětí.   


Aplikace Strava.cz umožňuje odhlašovat stravu odkudkoli kdykoli.